Báo giá

Thông cáo báo chí

Dassault Systèmes giới thiệu New 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Offers

Các ưu đãi mới dựa trên đám mây, được công bố tại 3DEXPERIENCE World 2021, xây dựng kiến ​​thức và bí quyết thông qua quyền truy cập vào các ứng dụng cộng tác, kỹ thuật và thiết kế kỹ thuật số 3D mạnh mẽ 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers cung cấp cho những người yêu...

Dassault Systèmes giới thiệu New 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Offers

Các ưu đãi mới dựa trên đám mây, được công bố tại 3DEXPERIENCE World 2021, xây dựng kiến ​​thức và bí quyết thông qua quyền truy cập vào các ứng dụng cộng tác, kỹ thuật và thiết kế kỹ thuật số 3D mạnh mẽ 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers cung cấp cho những người yêu...

Dassault Systèmes giới thiệu New 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Offers

Các ưu đãi mới dựa trên đám mây, được công bố tại 3DEXPERIENCE World 2021, xây dựng kiến ​​thức và bí quyết thông qua quyền truy cập vào các ứng dụng cộng tác, kỹ thuật và thiết kế kỹ thuật số 3D mạnh mẽ 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers cung cấp cho những người yêu...